Działające przy GOKIS w Zapolicach, oraz jako Bractwo przy hufcu ZHP w Zduńskiej Woli

Powstanie Styczniowe

W dniu 25.05.2016 zorganizowaliśmy widowisko plenerowe z okresy Powstania Styczniowego, ukazujące techniki walki partyzanckiej w połowie XIX wieku. Byliśmy świadkami sądu polowego i odbicia więźnia, a to wszystko przy akompaniamencie wrzawy bitewnej.

Widowisko plenerowe w III aktach (opis skrótowy)
Akt 1
Atak powstańców na oddział wojsk carskich. W trakcie walki pojawia na wzgórzu artyleria carska i przy dużych stratach oddziały powstańcze są zmuszone do wycofania. W wyniku potyczki do niewoli dostają się dwaj powstańcy.
Akt II
Powstańcy zostają przesłuchani przez oficera carskiego. Możemy się dowiedzieć co nieco o postaciach historycznych i wydarzeniach.
Akt III
Oddział wojsk carskich odprowadza jeńców do więzienia. Konwój zostaje napadnięty przez powstańców z zasadzki, a jeńcy oswobodzeni.
Chciałbym bardzo podziękować Jolancie Jeziorskiej, za możliwość zorganizowania tego widowiska. Rok temu podczas pierwszej edycji naszej imprezy włożyła mnóstwo wysiłku w jego zorganizowanie. To dzięki Niej możemy zorganizować 25 maja drugą edycję.
Serdeczne podziękowania dla rekonstruktorów, harcerzy z Hufca ZHP w Zduńskiej Woli za pomoc w organizacji naszej imprezy