Działające przy GOKIS w Zapolicach, oraz jako Bractwo przy hufcu ZHP w Zduńskiej Woli

Sojusznicy

1. Bracia Dobrzyńscy

2. Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego

3. Trzeci Najemny Oddział Piechoty Japońskiej

4. Załoga Grodu Raciborskiego

5. Bractwo Fortis Biała Podlaska

6. Bractwo Rycerskie Dwugryf

7. Signum Temporis – Bractwo Rycerskie
na Zamku Królewskim w Łęczycy

8. Łucznicy Świętego Jerzego – Bractwo z niedalekich Poddębic