Powstanie Styczniowe

Bitwa pod Węgrowem 3 lutego 1863 roku – Inscenizacja

W 160 rocznice Bitwy pod Węgrowem w dniu 4 lutego odbyła się w rynku miasta Węgrowa inscenizacja wieczornej bitwy. Nasz oddział rekonstruktorów armii carskiej tamtego okresu, brał w niej czynny udział. Pogoda i mróz był podobny do tego jaki panował w tamtych czasach, widzowie zebrani przed przygotowanym uprzednio polem walki mogli zobaczyć wystrzały z broni czarnoprochowej oraz te bardziej spektakularne, z armat. Scenariusz opierał się na wydarzeniach z samej bitwy, więc aby to zobrazować należny wspomnieć całe to tło historyczne. 

Władysław Jabłonowski „Genueńczyk” i Jan Matliński „Janko Sokół” zebrali w mieście ok. 3 500 powstańców w tym zaledwie 800 strzelców. Rosjanie nie zwlekając postanowili odbić miasto i w tym celu ściągnęli z pobliskich garnizonów znaczne siły pod dowództwem pułkownika Papaafanasopuło.

Rosjanie nadciągali z kilku kierunków, dlatego część powstańców pod dowództwem Jana Matlińskiego powstrzymała jedną z kolumn pod Ludwinowem. Reszta podjęła krwawą walkę z głównymi siłami rosyjskimi z Siedlec oraz Mińska.

Powstańcy postanowili działać, około 1 000 kosynierów, dowodzonych przez Władysława Jabłonowskiego, przeprowadziła śmiały atak na rosyjskie armaty. Zaskoczeni Rosjanie musieli się wycofać, co pozwoliło powstańcom na opuszczenie miasta. Bitwę można uznać za zwycięską ze względu na straty jakie zadano wojsku carskiemu (około 300 zabitych) i stosunkowo niewielkich stratach własnych sięgający około 100 zabitych, oraz uniknięciu okrążenia i zniszczenia sił własnych.

Dziękujemy bardzo Projekt Historyczny – Konspiracja za możliwość udziału w wydarzeniu.

Galeria przedstawia zdjęcia ze strony Facebook – Wegrów oraz bitwa pod Węgrowem.

To też może zaciekawić