Edward Boerner

Edward Boerner – pastor parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zduńskiej Woli. Z żoną Marią wychowywał ośmioro dzieci, jak okreslił to później jego syn Ignacy August Boerner:” w duch Powstania styczniowego i idei niepodległości Polski„. Prawdopodobnie był drugim i ostatnim naczelnikiem miasta Zduńska Wola, aresztowany 14 sierpnia 1863 roku, na polecenie władz carskich. Zarzucano mu pomoc finansową, wygłaszanie kazań patriotycznych oraz pomoc w ucieczce przedstawicielom władz powstańczych. Dzięki znajomości z czasów uniwersyteckich z naczelnikiem wojskowym miasta łodzi gen. aleksandrem Bremzenem, skończyło się na kilkutygodniowym więzieniu. Został na pewien czas odsunięty od administrowania parafią oraz przez następne dwadzieścia lat jego dom był wnikliwie obserwowany przez policję.

W okresie popowstaniowym stał się wielkim społecznikiem. Prowadził budowę nowego kościoła, wybudował szkołę, był inicjatorem powstania straży pożarnej, towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Do rozkwitu doprowadził założoną przez swojego ojca „Kasę wdów i sierot po ks. pastorach” . Zmarł w 1910 roku.