II wojna,Kalendarium wydarzeń

Noc muzeów w oddziale IPN we Wrocławiu

Na zaproszenie klubu Gloria Victis prowadzonego prze Tomka Jaciuka, zjawiliśmy się 18.05 .2019 w oddziale IPN we Wrocławiu. Nasze Stowarzyszenie brało czynny udział w pokazach musztry i krótkich inscenizacjach historycznych. Po raz kolejny nasza sekcja WH wcieliła się w sytuację z września 1939 roku, kiedy na mocy układu Ribbentrop-Mołotow ze wschodu wkroczyły wojska sowieckie, aby połączyć się z wojskami niemieckimi. Mieliśmy tę przykrą rolę rozbrajania polskich żołnierzy w czasie inscenizacji historycznej wspólnie z członkami GRH Sołdat, odtwarzającymi żołnierzy radzieckich. Ta lekcja historii była dal nas i widzów bardzo przejmująca, ale jednocześnie niezwykle ważna dla upamiętnienia tamtych mrocznych czasów. Zdjęcia z Facebook.

To też może zaciekawić