Kalendarium wydarzeń

Śladami kampanii zbrojnych i bohaterów Powstania Styczniowego w rejonie Strykowa

W dniu 28 września członkowie stowarzyszenia wzięli udział w konferencji popularnonaukowej „Śladami kampanii zbrojnych i bohaterów Powstania Styczniowego w rejonie Strykowa”. Na zaproszenie organizatorów – Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, Dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego i Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie, nasi rekonstruktorzy przygotowali wystawę broni oraz memorabiliów z okresu Powstania Styczniowego, a mgr Michał Górny przygotował referat poświęcony wojskowości powstania.

Swoje prezentacje wygłosili także dr Karol Jadczyk z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz pani Regina Madej-Janiszek z Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Konferencję honorowym patronatem objął pan Grzegorz Schreiber, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz poseł na Sejm RP.

 

To też może zaciekawić