II wojna,Kalendarium wydarzeń,Zwiedzanie

Spotkanie z historią w Widawie

Sobota 22 czerwca 2019 roku to dzień, który spędziliśmy na inscenizacji w Widawie. O godzinie 19.00 na placu parafialnym przed kościołem rozegrała się inscenizacja z okresu września 1939 roku. Tematem inscenizacji były walki w rejonie Widawy oraz epizod z zamordowaniem żyda Abraham oraz uprowadzeniem księdza. Zakończeniem inscenizacji była walka oddziałów polskich z 72 pułku piechoty im. Dionizego Czachowskiego. Ciekawa scenografia i scenariusz była dziełem Samodzielnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Widawy. Tłem całej imprezy było zwiedzanie katakumb i muzeum parafialnego znajdującego się na terenie byłej siedziby zakonu ojców bernardynów, a obecnie jako budynek należący do kościoła.

To też może zaciekawić