Działające przy GOKIS w Zapolicach, oraz jako Bractwo przy hufcu ZHP w Zduńskiej Woli

Nasi ludzie

Zarząd Stowarzyszenia:

Przewodniczący zarządu – Radosław Maniecki

członkowie zarządu – Konrad Kazimierczak, Marcin Maciaszek