Zbroje i uzbrojenie ochronne od czasów najdawniejszych do końca XVII wieku.