Jako Grupa Rekonstrukcji Historycznych oferujemy odpłatnie tzw. pokaz walk rycerskich późnego średniowiecza.

Pokpokaz[1]az trwa od kilkunastu minut do pokazkilku godzin, w zależności od oczekiwań klienta. Bierze w nim udział od kilku do kilkunastu członków naszego bractwa. Podstawowym elementem pokazu jest z reguły walka i pokaz broni czarnoprochowej – wynika to zwykle z oczekiwań klienta. Ze swej strony staramy się zawsze w miarę możliwości wzbogacić pokaz o elementy kultury średniowiecza. Standardowo na pokaz około godzinny składają się:
* powitanie i prezentacja
* wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z walką
* walka (2 zbrojnych,walka na broń białą)
* opis poszczególnych części uzbrojenia
* opis części strojów

* wielostronny pokaz z użyciem broni palnej

* konkursy i zabawy plebejskie

Jest to oczywiście jedynie ramowy zarys, każdorazowo szczegółowy plan dostosowywany jest do rodzaju imprezy, warunków terenowych, charakteru uczestników, liczby zbrojnych, czasu trwania pokazu itd.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się nasz pokaz dla Przedszkola Publicznego nr 4 „Zaczarowana Kraina”. Pięcioro osób z naszego bractwa przeprowadziło mały pokaz walki na miecze i broń drzewcową  z okazji pinkniku dla dzieci i rodziców w sobotnie popołudnie 03.10.2015 roku.

Poza Średniowieczem coraz częściej urządzamy widowiska plenerowe powiązane z wydarzeniami historycznymi regionu lub miejsca. W październiku 2015 roku zorganizowaliśmy dla Urzędu Miasta Zduńska Wola scenkę z nadania praw miejskich z roku 1825.