Średniowiecze,Zwiedzanie

Turniej Rycerski w Chełmnie

Dzięki uprzejmości Zastępu Rycerskiego z Chełmna, uczestniczyliśmy w Turnieju rycerskim w Chełmnie. Samo miasto to idealnie zachowany przykład średniowiecznego układu urbanistycznego, z precyzyjnie zachowaną szachownicą ulic i murami obronnymi długości 2270m. Przepiękny ratusz w rynku i zespół gotyckich kościołów. My mieliśmy okazję przebywać na terenie grodziska umieszczonego przy murach miejskich niedaleko spichlerza. Bardzo fajnie przygotowano turniej miecza i tarczy oraz turniej łuczniczy. Dodatkowym elementem był krąg zdrady oraz inscenizacja walki pomiędzy wojskami polskimi i wojskami zakony krzyżackiego. Na koniec oczywiście uczta i wspólna zabawa.

To też może zaciekawić