Powstanie Styczniowe,Zwiedzanie

Inscenizacja w Złotym Potoku – w tle tajemnica i skarb

Inscenizacja bitwy pod Janowem z 6 lipca 1863 roku.

Inscenizacja odbyła się 9 lipca 2023 roku w Złotym Potoku niedaleko Janowa. Przy zespole dworsko-pałacowym należącym przed wojna do Raczyńskich przygotowaliśmy niecodzienne widowisko. Jak sam tytuł wskazuje w naszym widowisku bardzo istotna była tajemnica. Składający się z dwóch aktów inscenizacja poruszała sprawę wybuchu Powstania Styczniowego, jego przyczyn. W akcie pierwszym pokazaliśmy przykład branki. Ogłoszenie powszechnej branki, czyli poboru do wojska rosyjskiego przyspieszyło wybuch powstania. Służba w wojsku carskim trwała 25 lat i jeżeli rekrut przeżył był już całkowicie zrusyfikowany. W zamyśle branka dotyczyła najbardziej nastawianą niepodległościowo młodzież. W naszym widowisku brańcy są odbijani atakiem partii powstańczej. Następnie po omówieniu broni i umundurowania, przeszliśmy do aktu drugiego. W tym akcie pokazaliśmy zarys bitwy pod Janowem i zdobycie wozów z niebagatelnym skarbem. Uwieńczeniem inscenizacji był pojedynek pomiędzy oficerem wojsk powstańczych i oficera carskiego. W tym pojedynku oficer rosyjski został usieczony. Na filmie i zdjęciach widać pojedynki strzeleckie i szarżę kosynierów. W tej bitwie partia Chmieleńskiego zdobyła 1 200 000 rubli w złocie, co było wielkim tryumfem. I tutaj zaczyna się tajemnica i domysły, ponieważ oprócz raportów do Rządu Narodowego nie zachowały się nigdzie w archiwum informacja o tym skarbie. O szczegóły tego co się działo później zapraszam do Muzeum Regionalnego w Złotym Potoku. Pozdrawiamy Panią dyrektor i pracowników.

Obejrzyj widowisko:

To też może zaciekawić